ส่งข้อความ
ข่าว
บ้าน > ข่าว > ข่าวบริษัท เกี่ยวกับ โวลเตชั่นสูง VS โวลเตชั่นต่ํา: ตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเก็บพลังงานในบ้านคืออะไร?
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ติดต่อเรา
ติดต่อตอนนี้

โวลเตชั่นสูง VS โวลเตชั่นต่ํา: ตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเก็บพลังงานในบ้านคืออะไร?

2024-05-08

ข่าวล่าสุดของบริษัทเกี่ยวกับ โวลเตชั่นสูง VS โวลเตชั่นต่ํา: ตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเก็บพลังงานในบ้านคืออะไร?

 

ในโลกของระบบแสงอาทิตย์ โฟทู, ระบบแบตเตอรี่ลิธีียมความดันสูงและความดันต่ํา มีอํานาจเหนือกว่า แต่เมื่อมันมาถึงความต้องการเฉพาะเจาะจงของคุณบทความนี ้ เป็ นการเปรียบเทียบระหว่างระบบแบตเตอรี่ ลิ ติ ยม ความดันสูง (HV) และความดันต่ํา (LV)ให้คุณมีอํานาจในการตัดสินใจที่รู้ดี

 

การเข้าใจระบบแบตเตอรี่ความดันต่ํา

 

ความดันต่ําแบตเตอรี่สํารองในบ้านปกติใช้งานต่ํากว่าขั้นต่ํา 100 วอลต์ ความดันการออกที่ลดลงของพวกเขาแปลว่าพลังงานต่ํากว่าเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมความดันสูงของพวกเขา

 

ข้อดี ของ ระบบ แบตเตอรี่ ความ กระชับ แรง ต่ํา

 

แบตเตอรี่สํารองในบ้านความดันต่ํามีข้อดีหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันง่ายต่อการติดตั้งและปรับปรุงขนาดการใช้งานที่เล็กน้อยทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้งานที่จํากัดพื้นที่นอกจากนี้ แบตเตอรี่ความดันต่ํามีประหยัดในการผลิตมากกว่า แบตเตอรี่ความดันสูงแม้ว่าพวกเขาอาจต้องเผชิญกับความท้าทายกับภาระเริ่มต้นซึ่งสามารถบรรเทาได้โดยการเชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายหรือแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ชั่วคราว

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ โวลเตชั่นสูง VS โวลเตชั่นต่ํา: ตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเก็บพลังงานในบ้านคืออะไร?  0  ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ โวลเตชั่นสูง VS โวลเตชั่นต่ํา: ตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเก็บพลังงานในบ้านคืออะไร?  1

 

การใช้แบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์ความดันต่ํา

 

แบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์ความดันต่ํามีชื่อเสียงในระบบนอกเครือข่ายที่ตอบสนองความต้องการพลังงานที่ปานกลางและต่ํา. อย่างไรก็ตาม การเลือกตัวแปลงมีบทบาทสําคัญอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวถูกปรับขนาดให้กับช่วงความแรงดันแบตเตอรี่เฉพาะเจาะจง, กําหนดความสอดคล้องกับแบตเตอรี่ความดันสูงหรือต่ํา. อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่ส่วนใหญ่, เรตที่ 48V หรือสูงกว่าสามารถรองรับทั้งสองชนิด.การเลือกอินเวอร์เตอร์สําหรับการเก็บพลังงานในบ้านแบบความดันต่ํา จําเป็นต้องพิจารณาช่วงความดันของมัน, รับประกันการสอดคล้องกับความดันนามินาลของแบตเตอรี่

 

การ สํารวจ ระบบ แบตเตอรี่ ความ กระตุ้น สูง

 

ระบบแบตเตอรี่ความดันสูง ปกติจะเกิน 100 วอลต์ทําให้พวกเขาสามารถตอบสนองกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน จากการเริ่มต้นของอุปกรณ์นอกจากนี้ ความกระชับกําลังที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีตัวนําขนาดเล็ก

 

ข้อ ประโยชน์ ของ ระบบ แบตเตอรี่ ความ กระตุ้นสูง

 

ระบบแบตเตอรี่ความดันสูง เป็นความก้าวหน้าที่ค่อนข้างล่าสุดในด้านแบตเตอรี่แสงอาทิตย์ในบ้านเหมาะสําหรับบ้านที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าการเลือกแบตเตอรี่ความดันสูงไม่เพียงแค่เพิ่มประสิทธิภาพ แต่ยังประหยัดพลังงาน ด้วยความดันบัส DC ระหว่าง 300 และ 500V อินเวอร์เตอร์เผชิญกับการลดภาระงานการนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสําหรับความต้องการพลังงานที่อยู่อาศัยและการค้านอกจากนี้ ระบบแบตเตอรี่ความดันสูงก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น, อัตราการปล่อยของแบตเตอรี่ที่สูงขึ้น, และคุณสมบัติความปลอดภัยที่เพิ่มเติมขึ้น ทําให้มันกลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ โวลเตชั่นสูง VS โวลเตชั่นต่ํา: ตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเก็บพลังงานในบ้านคืออะไร?  2  ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ โวลเตชั่นสูง VS โวลเตชั่นต่ํา: ตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเก็บพลังงานในบ้านคืออะไร?  3

 

การพิจารณาค่าใช้จ่าย

 

ขณะที่แบตเตอรี่ความดันสูงมักมีราคาตลาดสูงกว่าแบตเตอรี่ความดันต่ําของพวกเขา เนื่องจากต้นทุนการผลิตและค่าธรรมเนียมแบตเตอรี่แบรนด์มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อราคาแบตเตอรี่ลิธีਅਮ, รวมถึงประเภท, ขนาด, คุณภาพ, และผู้จําหน่าย ดังนั้นผู้ซื้อจึงถูกแนะนําให้ทําการเปรียบเทียบราคาอย่างละเอียดระหว่างผู้จําหน่ายที่แตกต่างกันก่อนที่จะเสร็จสิ้นการซื้อ

 

การ เลือก แบตเตอรี่ ดวงอาทิตย์ ที่ เหมาะสม ที่ บ้าน

 

โดยสรุป การเลือกระหว่าง ระบบแบตเตอรี่ความดันสูงและความดันต่ํา ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ในขณะที่แบรนด์อินเวอร์เตอร์กําลังขยายข้อเสนอของพวกเขาเพื่อรวมตัวเลือกความดันสูงมากขึ้นระบบทั้งสองระบบตอบสนองกับส่วนตลาดที่แตกต่างกันสําหรับแบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์ในบ้านในราคาที่สามารถแข่งขันได้ พิจารณาติดต่อกับแบตเตอรี่บอนเนน ด้วยความมุ่งมั่นในคุณภาพ, ราคาถูก และการรับประกัน 5 ปีบอนเนน แบตเตอรี่เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในเรื่องของการจัดเก็บพลังงาน.

ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว จีน คุณภาพดี แบตเตอรี่ลิตยูมเรือ ผู้จัดจําหน่าย.ลิขสิทธิ์ 2024 Hunan Bonnen Battery Technology Co., Ltd. . สงวนลิขสิทธิ์.